Baptista Szeretetszolgálat EJSz Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája

Kategória: Oktatás

Tevékenység: Felnőttképzés

Cím: Szeged,Kálvária sgt. 84.

Tel: 62/551-548

Információ

 

 

Baptista Szeretetszolgálat EJSz Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája 

6725 Szeged

Kálvária sugárút 84.

OM azonosító: 200917

Adószám: 18478482-1-06

Igazgató: Bucskó József

62-551-543

 mora.ferenc@baptistaoktatas.hu

Igazgatóhelyettes: Kispéter Zoltán

62-551-543, 30/452-8290

E-mail: kz@digikabel.hu

Gazdasági vezetõ: Nógrádi István

62-551-548

Iskolatitkár: Tóbi Irma

62-551-548

titkar@mffg.hu

Fax: 62/558-488

Web: www.mffg.hu

 

 

Minden képzési formánk és az érettségi vizsga is ingyenes!

Iskolánk nem tanköteles korúak számára biztosítja az érettségire történő felkészülést az alábbi képzési formákban.

Szakiskolások középiskolája

Jelentkezés feltétele: iskolarendszerű képzésben sikeres szakmunkásvizsgát vagy szakmai vizsgát igazoló bizonyítvány.

Két év felkészülés után szerezhetnek érettségit a tanulók. Az érettségi vizsgán a négy kötelező tárgyból kell vizsgázni, az ötödik, választható tantárgy helyett a szakmai vizsga kerül beszámításra.

Az oktatás esti és nappali munkarend szerint zajlik.

Gimnázium

Jelentkezés feltétele: legalább 8. általános iskolai végzettség. A képzési idő négy év. Ha a jelentkező tanuló gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeresen befejezett évfolyamokkal rendelkezik, a képzési idő ezekkel csökkenthető. Az érettségin öt tárgyból (négy kötelező, egy választható) kell érettségizni.

Az oktatás esti és nappali munkarend szerint zajlik.

Esti munkarend szerinti oktatás

Az oktatás heti 3 alkalommal történik:

    a 9-10. évfolyamon két hétköznap 15:05 - 19:25-ig, szombaton 7:45 - 13:10-ig,

     a 11-12. évfolyamon két hétköznap 14:10 - 19:25-ig, szombaton 7:45 - 13:10-ig.

 

Esti tagozaton a tanuló tanulmányi munkájának értékelése negyedévente, írásbeli vagy szóbeli beszámoló formájában történik.

Nappali munkarend szerinti oktatás

Az oktatás hétfőtől csütörtökig 14:10-19:25 óráig, pénteken 13:20-18:35 óráig történik.

Teljesítményüket tanév közben folyamatosan értékeljük, a nappali képzés értékelési rendszerének megfelelően.

A tanulók a Köznevelési törvényben meghatározottak szerint kötelesek a tanítási órákon részt venni.

 


 

Térkép
Kulcsszavak

érettségi, felnőttképzés, felnőttoktatás, gimnázium, szakközépiskola, esti képzés, tagozat, munkarend, középiskola,