Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde

Kategória: Oktatás

Tevékenység: Óvoda, bölcsőde

Cím: Szeged,Gizella u. 46-48.

Tel: 0662/664-272

Információ

Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde

6726 Szeged, Gizella u. 46-48.
Tel: 0662/664-272
E-mail: 
tunderkert.napkozi@gmail.com
Web: www.tunderkertnapkozi.hu
www.tunderkertnapkozi.segitek.hu

Alapítás időpontja:

 • 2008- tól Családi Napközi

Tündérkert Magyar – Angol Nyelvű Családi Napközi I. II. III. - Fairygarden Nursery 1 – 3 éveseknek

 • 2013- tól Családi Napközi és Óvoda

Tündérkert Magyar – Angol nyelvű Sport Óvoda - Fairygarden Nursery School 3 –7

Óvodánk OM azonosítója: 202848,

 • 2017. Január 1. -től Mini - Bölcsőde

Tündérkert Magyar – Angol Nyelvű Mini Bölcsőde I.II. - Fairygarden Nursery 1 – 3 éveseknek

 

Fenntartónk:

 • Tündérkert a Gyermekekért Alapítvány
 • Bejegyzési száma:12PK.60.103/2005/35 szám
 • Adószáma: 19560052 – 1- 06
 • Kurátor: Széllné Fógel Erika
 • 6726 Szeged, Gizella utca 46 – 48.

 

Férőhelyek száma:

 • Mini Bölcsőde I. II. férőhely száma: 7 - 7 fő
 • Óvoda férőhely száma: 60 fő

 

Csoportjaink száma:

 • 2 bölcsődei csoport Mini - Bölcsőde keretek között működik
 • 4 óvodai csoportunk köznevelési intézményben, óvodában működik

Mind a bölcsődei, mind az óvodai csoportokba a gyerekeket életkor és érettség szerint osztjuk be. Főleg életkor szerint homogén csoportjaink vannak...

 

Beíratott gyermeklétszámunk: 2016.05.31. adat alapján

 • Családi napközinkben: 19 fő
 • Óvodánkban: 58 fő

SNI-s felszorzott adat: 66 fő

 

Beiratkozás: egész évben folyamatos

 

Dolgozói létszámunk:

 • Dolgozói létszámunk teljes munkaidőben, napi 8 órában: 25 fő
 • Rész munka időben és rendszeresen: 8 fő

  

Napi nyitva tartásunk: 7.00 – 17.30 -ig

Reggeli ügyelet: 5.30 -tól 7 .00 óráig

Délutáni ügyelet: 17.30-tól amíg a szülő a gyermekéért meg nem érkezik

 

Éves nyitva tartásunk: 251 nap

 

Szünetek: nincsenek, egész évben folyamatosan nyitva tartunk

 

Gyermekszállítás:

Háztól házig szülői kérésre


Gyermekek utaztatása létszámtól és korosztálytól függően a különböző fakultatív- és kulturális programokra:

Toyota Hiace saját mikrobusszal,

bérelt busszal, DAKK- al kötött szerződés alapján,

városi tömegközlekedési eszközökkel.

 

Szülők tájékoztatása:

Napi szintű kapcsolattartás / szóban, telefonon, SMS -ben, saját csoport Facebookon

Fényképek, főbb információk közlése jelszóval védett saját csoport facebook -on történik

Szülői értekezletek, szülői feladatra felkészítő előadások szervezése,

Tanácsadás, esetmegbeszélés, szükség esetén szakemberek bevonásával.

Közösségi programok szervezése, (ünnepélyek, sport nap a Ligetben, szülők bálja stb.)

Óvodánkban és a Mini - Bölcsődében a tegezés a közös nyelvhasználati mód, mind a gyermekek, mind a felnőttek között.

 

 

„Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős,
jó ítéletű, értelmes, tettre kész,
szép célokért hevülő és áldozó embereket,
akik meg tudják érteni és élni a szépet
és nagyot minden téren,
akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
akik megértik a dolgok összefüggéseit,
akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek,
amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet.”

                                                                                    /Szent-Györgyi Albert/

 

Mi olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik megállják a helyüket az életben, sikeres, és dönteni képes felnőttek lesznek.

Olyan emberi értékek alapozását kezdjük meg – kiegészítve a családi nevelést – amelynek a személyiség fejlesztése, gazdagítása az alapja.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egészséges életvitelre törekszenek. Szeretettel fordulnak embertársaik felé, toleránsak, elfogadják, elfogadtatják a másságot, segítőkészek, és képesek elfogadni a segítséget. A mindennapi, vagy rendkívüli élethelyzetek során rendelkeznek jó helyzetfelismerési, jó együttműködési képességgel. Tudjanak csapatmunkában dolgozni.

Problémafelismerő, problémamegoldó gondolkodásuk legyen fejlett.

Legyenek kreatívak, harmonikus személyiségűek, pozitív szemléletűek, óvják környezetüket, nemzeti értékeinket.

Intézményünkben tiszteletben tartjuk emberi és gyermeki mivoltukat,  védjük  testi, lelki épségüket. Segítjük érdeklődésük széles skálán való kibontakozását, önkifejezésük kialakítását, személyiségük természetes fejlődését.

Több éves, szeretetteljes, de következetes elvárások és általánosan elfogadott emberi értékek és norma rendszerek mentén megvalósuló  fejlesztő munkánkkal arra törekszünk, hogy gyermekeinket elkísérjük a bölcsődés kortól az óvodás koron keresztül, az iskola kapujáig.

Mind ez hogyan valósul meg?

A mindennapi tevékenységbe beépítve a gyermekek testi, értelmi, mentálhigiénés, szocializációs nevelését szem előtt tartva:

- egymásra épülő, komplex óvodai és bölcsődés korúakra kidolgozott nevelési és szakmai programmal,

- szeretetteljes, biztonságot sugárzó egyéni gondozással, fejlesztéssel,

- a közösségi élet szabályainak megismertetésével,

- anyanyelvi neveléssel,

- angol nyelvi kommunikációval

- egész nap játékos angol nyelvi ráhangolással és tanulással, (4 szinten),

- mozgás gazdag életmód kialakításával

- mozgáskoordináció és állóképesség fejlesztéssel

- 1 éves kortól: zenés tornával, lovaglással, gyermekjógával,

- 3 éves kortól: lovaglással, gyermekjógával, taekwandóval, görkorcsolyázással, jégkorcsolya oktatással, 

- vízhez szoktatással, úszás oktatással,

- sportágak edzőinek oktatásával

- tánc elemek tanulásával,

- minden héten kétszer a Móricz Tornacsarnokban sportfoglalkozások, versenyek szervezésével,

- művészeti és zenei foglalkozásokkal,

- iskolai előkészítő programmal:

° iskolai életre való felkészítéssel, (test séma ismeret. térbeli tájékozódás, alak – forma felismerés, felismerő rutinok kialakítása, gondolkodás, logikai képességek - készség fejlesztése,

° test alakváltozásának, idegrendszer érettségének figyelemmel kísérése

° iskolaérettség betájolása rendszeres szűréssel, figyelemmel kíséréssel, szükség esetén szakemberek bevonásával,

° matematikai képességfejlesztéssel,

° írás előkészítő programmal,

° feladatlapokkal, munkalapokkal,

° tehetségfelismerés gondozással, fejlesztéssel.

° tanulás rész képességzavar szűréssel, korrigálással,

° pl.diszlexia megelőző, korrigáló, fejlesztő foglalkozásokkal,

- egészséges életmódra neveléssel és egészségvédelemmel, só tornaszoba rendszeres használatávallevegő szűrők alkalmazása a csoportszobákban,

- környezetvédelem és természet megismertetésével, az élővilág tiszteletére és szeretetére való neveléssel,

- gazdag, változatos kultúrális és közösségi programok szervezésével valósul meg.

- Kül - és beltéri fejlesztő és játékeszközök gazdag választékával segítjük a gyermekek fejlődését.

- Nyitott polcainkon a nap minden szakában elérhetőek a különböző fejlesztő játékok:

- Babák, konstrukciós játékok, lego system, dupló termékek, építőjátékok, autók, szerepjátékokhoz szükséges eszközök, képességfejlesztő játékok, könyvek, sokszínű technikát biztosító ábrázolóeszközök és ritmushangszerek, megfigyelést, gyors reakciót fejlesztő társasjátékok, építő társasjátékok, ügyességi társasjátékok, írás előkészítő, finommotorika, kézügyesség fejlesztő társasjátékok, memória társasjátékok, kombinációs kártyajátékok, asszociációs társasjátékok, oktató társasjátékok, logico feladatlapok, tornaeszközök stb.

Óvónők által készített játékok, eszközök, szemléltető anyagok használatával, amelyek az egyéni fejlesztés során fontos szerepet kapnak az óvodai tevékenységekben.

- Tanulásszervezési eljárások, technikák folyamatos fejlesztésével, tevékenykedtetéssel.

- Továbbképzési tapasztalatok gyermekcsoportban történő adaptálásával.

- Korszerű foglalkozási - tanulásszervezési eljárások, módszerek nevelési gyakorlatba történő beépítésével.

- A kompetencia alapú óvodai neveléssel.

 

További információ weboldalunkon található:

www.tunderkertnapkozi.hu

 További képekért kattintson ide!

Térkép
Kulcsszavak

Szeged magán óvoda, bölcsőde, Újszeged, gyerek, gyermek, baba, angol nyelvű, fairygarden nursery school